Ege Bölgesinde Hayvancılık


Abone Ol

Büyük-Küçük

+ -

Türkiye'nin bir yarımada olması ve oldukça geniş dağlık alanlara sahip olması nedeniyle kırsal kesimde yaşayanların temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ege bölgesinde tarım önemli bir geçim kaynağı olmasına rağmen hayvancılık da gelişmiştir. Ege bölgesinde hayvancılık ağırlıklı olarak koyun ve keçi yetiştiriciliğine odaklanır. Kıyı kesimlerinde koyun, keçi ve Ankara keçisi gibi küçükbaş hayvanlar beslenirken, sığır ve manda gibi hayvanların iç kesimlerde biraz daha fazla yetiştirildiği görülür. Hayvancılığın bir dalı olarak kabul edilen balıkçılık, Ege Bölgesi'nin Körfez tarafında deniz kirliliği nedeniyle gelişemedi. Bölgenin çok küçük bir bölümünde arıcılık yaşamın temeli olarak kabul ediliyor.

Yurt içi ve yurt dışından binlerce, belki de milyonlarca turisti ağırlayan Bodrum'da sünger avcılığı, popülaritesini yitirmesine ve halk için önemli bir gelir kaynağı olmasına rağmen yıllardır yapılıyor. Son yıllarda küresel ısınmaya ek olarak, yetersiz veya düzensiz yağış nedeniyle sık sık kuraklık veya sel meydana geldi. Bu durumdan etkilenen Ege bölgesinde son yıllarda meraların azaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum hayvancılığı doğrudan etkilemese de meradaki azalma insanların hayvancılıktan uzaklaşmasına neden olmuştur. Sonuç olarak, insanlar tarıma odaklanmaya başladı ve çiftçilik daha popüler hale geldi. Sığırlar tam olarak hazır olmasa da halk onları geçim kaynağı olarak görmez.

Ege Bölgesinde Yaşayan Hayvanlar?

  • Tüylü keçi
  • Koyun yetiştiriciliği
  • Ankara keçisi
  • Arıcılık
  • Kümes hayvanları
  • Balıkçılık

Turizmin Hayvancılık Üzerindeki Etkisi Nedir?

Ege bölgesinin düz ve engebeli arazilere sahip olduğu için çoğu hayvan için uygun değildir. Turizm bu bölge halkı için ek bir gelir kaynağı olmuştur. Turizm daha fazla gelir ve fayda sağladı. Balıkçılık gibi faaliyetler, kıyı bölgelerindeki restoranlarda kullanıldığı için önemli bir katılıma sahiptir. Tüm bu faktörler, 10 yıl önce nesli tükenmek üzere olan Ege Bölgesi'nde son dönemde hayvancılık üretimini artırdı. Ayrıca şehre göç edenlerin şehre canlılık getirdikleri de yadsınamaz bir gerçektir. Bölge izin vermese de turistik yerler dışında yaşayanlar için yine de bir gelir kaynağıydı. Bu nedenle bölgede hayvancılık yaygın olmasa da tamamen tüketilmemiştir.